Toelichting prijzenschema

Tijdens The Royal Ten zijn er mooie prijzen te verdienen voor de Atletiekunie-atleten die als een van de eerste de finish op de 10 km passeren. Daarnaast is er een bonusregeling voor het lopen van een bepaalde bruto eindtijd van toepassing.
Tot slot is er een bonus te verdienen van € 1.500,- voor het verbreken van het parcoursrecord heren en dames! Bij de heren Edwin Kiprop (Kenia) in 28.07 (2014) en bij de dames Nadin Ejjafini in 32.17 (2011).

Haags Kampioenschap
Ook dit jaar wordt er weer gestreden om het Haags Kampioenschap. Dus ben je Atletiekunie-lid van een vereniging in Den Haag en omgeving, of woonachtig in dit gebied, doe je ook voor het Haags Kampioenschap mee!

Graag geven wij vooraf een korte toelichting op het prijzenschema.

Prijzen The Royal Ten
Voor de eerste 5 heren en de eerste 3 dames (Atletiekunie atleten overall) die de finish passeren zijn geldprijzen te verdienen. Prijzen worden niet uitgereikt indien de gelopen bruto eindtijd de maximale tijd in het prijzenschema overschreid of indien niet het minimaal aantal atleten per categorie de finish bereikt zoals in het prijzenschema is aangegeven.

LET OP: voor de Atletiekunie-wedstrijd is géén na-inschrijving mogelijk.
Dus schrijf je op tijd in!

Prijzenschema Haags Kampioenschap
Atleten die aan het Haags Kampioenschap deelnemen, kunnen voor zowel het Haags Kampioenschap als The Royal Ten in de prijzen vallen. 
Indien de Haags Kampioen (m/v) als derde in de wedstrijd de finish bereikt, ontvangt hij/zij naast de eerste prijs voor het Haags Kampioenschap de derde prijs voor The Royal Ten.

Tijdbonus
Voor snelle bruto eindtijden is een bonus te verdienen. Hoe sneller de tijd, hoe hoger de bonus. Deze bonus komt bovenop het prijzenschema.

Parcoursrecord
Voor het verbreken van het parcoursrecord, is een bonus van € 1.500,- gereserveerd. Indien meerdere atleten het parcoursrecord verbreken, wordt deze bonus slechts aan de nummer één uitgereikt. Deze bonus komt bovenop het prijzenschema en de tijdsbonus.

Prijzenschema 2019
 
In overige (onvoorziene) situaties beslist de organisatie of de prijs al dan niet wordt uitgereikt. Eventuele vragen via: atleten@royalten.nl