De informatie op deze website, is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. The Royal Ten kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook niet voor eventuele fouten/onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

The Royal Ten verstrekt op deze website informatie over haar eigen producten/diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door The Royal Ten worden onderhouden. Hoewel The Royal Ten uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, aanvaart zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.


CONCEPT & REALISATIE
Rob van Dijk | Grafische studio Nummer53