The Royal Ten
onderdeel van: The Royal Ten

Wij zijn binnen de organisatie zeer aangeslagen door het overlijden van de deelnemer en hebben na de wedstrijd een moment stilte gehouden met de organisatie, uit respect naar de overledene en nabestaanden. Het bestuur is in contact geweest met de directe familie van de overledene en heeft deze gecondoleerd met het verlies van hun dierbare.

Wij begrijpen dat dit nieuws een grote schok is, zeker voor de lopers die (direct) betrokken of getuigen waren. Wij willen iedereen die behoefte heeft aan steun op het hart drukken om contact op te nemen met slachtofferhulp via 070 363 5936.

Het bestuur en de organisatie van The Royal Ten wil haar diepste medeleven betuigen aan familie, vrienden en overige nabestaanden.